อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้ เพื่อฝึกสร้างประสบการณ์การเอาตัวรอดในถ้ำ 

 

 
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 คุณเวิรน์ อันสเวิรท์ และอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้ เพื่อฝึกสร้างประสบการณ์การเอาตัวรอดในถ้ำ ที่ ถ้ำทรายทอง และที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง ไม่มีฝน และสภาพภายในถ้ำแห้งแล้ว มีเพียงทรายชื้น ๆในบางช่วงที่ต้องหมอบคลานเข่าที่พื้น สิ่งที่เยาวชนได้รับกลับไป นอกจากใบรับรองผ่านการเข้าร่วมแคมป์ฝึกแล้ว ทุกคนจะเข้าใจถึงวิธีการเตรียมตัวเอง เตรียมอุปกรณ์ การสังเกตสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ การปีนไต่ การสังเกตสิ่งที่มีในถ้ำ การควบคุมสติ และการแก้ไขปัญหา การใช้เชือก การเลือกเส้นทางและทักษะต่างๆในการเอาตัวรอดในป่าและถ้ำเบื้องต้น

ทั้งนี้ มีโค้ชเอก ผู้เคยผ่านประสบการณ์ตรงในช่วงวิกฤตที่ถ้ำหลวงมีน้ำท่วมขังมาเป็นวิทยากรด้วย กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์อย่างนี้จะช่วยสร้างบุคลากรประจำแต่ละพื้นที่ในการเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะทางที่ดี และสามารถพัฒนาสร้างประสบการณ์ผ่านการฝึกอื่น ๆ เพื่อเป็นนักนำทางสำหรับกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติที่ดีต่อไป อันจะทำให้ไทยได้ประโยชน์ทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการสร้างผู้นำที่ดี มีทักษะการตัดสินใจ เข้าใจถึงความรับผิดชอบ และมีสำนึกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube