ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ

 

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนรายงานว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (联合国世界旅游组织) หรือ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) กับรัฐบาลสเปนแถลงอย่างเป็นทางการว่าภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการของ UNWTO อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ UNWTO ได้นำเสนอคลิปวีดีโอของนาย Zurab Pololikashvili เลขาธิการ UNWTO ที่แสดงความยินดีต่อเรื่องนี้เป็นการพิเศษ

๒. UNWTO เป็นองค์กรการท่องเที่ยวระดับรัฐบาลระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕๙ ประเทศและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปน โดยมีสเปนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจีนได้เข้าร่วม UNWTO ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยในเดือน พ.ย.๕๐ ในการประชุมสมัชชา UNWTO สมัยที่ ๑๗ จีนเสนอให้รวมภาษาจีนเป็นภาษาราชการของ UNWTO ซึ่งที่ประชุมสมัชชายอมรับข้อเสนอของจีนและผ่านการแก้ไขมาตรา ๓๘ ของข้อบังคับองค์การการท่องเที่ยวโลก (世界旅游组织章程) ให้ระบุว่าภาษาราชการของ UNWTO คือ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซียและภาษาสเปน

๓. ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ UNWTO หลังจากผ่านการแก้ไขโดยที่ประชุมใหญ่รัฐสมาชิกมากกว่า ๒ ใน ๓ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งนับตั้งแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๕๐ จีนได้ทำงานร่วมกับ UNWTO อย่างมากเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติโดยเร็วที่สุด และทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาทางการของ UNWTO มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด ในเดือน ม.ค.๖๔ มี ๑๐๖ ประเทศได้อนุมัติการแก้ไขและได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

บทสรุป ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของแนวคิดของมนุษย์และเป็นเครื่องมือที่สำคัญของวัฒนธรรม จากการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศจีนในทุกๆ ด้าน จนทำให้ภาษาจีนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศ ดังนั้น ภาษาจีนจึงได้กลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) อย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้พลังที่อ่อนนุ่ม (Soft power) ทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ส่งเสริมการสร้างพลังทางวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมและการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202102/20/t20210220_36325208.shtml )
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube