คลิปรายงานสถานีซีเอ็นเอ็น ชิ้นนี้ดีมากมีสาระ ที่ชี้ให้เห็น startup ของไทยที่ดี ๆ หลากหลายมาก

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
 
CNN : Made in Thailand
คลิปรายงานของสถานีซีเอ็นเอ็น ชิ้นนี้ดีมากมีสาระที่ชี้ให้เห็น startup ของไทยที่ดี ๆ หลากหลายมาก มีทั้งชนิดที่เป็นการทำ creative industry ทำ bio industry ทำ circular industry ทำ green industry อย่างหลากหลาย ดูแล้วชื่นใจครับ…
 
 
 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

-------------------------------------------------------------------------
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
#weerasak.org

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube