ครม. เห็นชอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน

 

รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต ครม. เห็นชอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ทั้งมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณ 2,298.5488 ล้านบาท เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล สร้างการจ้างงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตามข้อเสนอโครงการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งแก่ระบบนิเวศทางธรรมชาติและคนในพื้นที่ ประกอบด้วย 12 โครงการ ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต
- งบประมาณ 786.4897 ล้านบาท
2.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดระนอง
- งบประมาณ 385.4651 ล้านบาท
3.โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล
- งบประมาณ 54.00 ล้านบาท
4.โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังมลพิษและติดตามมลพิษทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัย
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
- งบประมาณ 106.4760 ล้านบาท
5.โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
- งบประมาณ 66.40 ล้านบาท
6.โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล และระนอง
- งบประมาณ 154.70 ล้านบาท
7.โครงการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง
- งบประมาณ 44.8280 ล้านบาท
8.โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และระนอง
- งบประมาณ 59.450 ล้านบาท
9.โครงการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา
- งบประมาณ 230.8200 ล้านบาท
10.โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล และระนอง
- งบประมาณ 200 ล้านบาท
11.โครงการฟื้นฟูชายหาดคึกคักแบบบูรณาการ
- พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพังงา
- งบประมาณ 199.9200 ล้าบาท
12.โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาออกแบบแนวกันคลื่นปากร่องน้ำเค็มเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า
- พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา
- งบประมาณ 10 ล้านบาท
.
ที่มา รายงานการประชุม ครม สัญจรภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
#weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------
 
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
Youtube: www.youtube.com/weerasak.org
E-Maill: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube