รายการทันข่าววุฒิสภา “มัคคุเทศก์ไทยในวิกฤต แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 ***เชิญรับฟัง*** รายการทันข่าววุฒิสภา ร่วมพูดคุยกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็น “มัคคุเทศก์ไทยในวิกฤต แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”

เชิญรับฟังได้ที่…
https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/895246288014143/

  

ที่มา  

---------------------------------------------

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube