รายการวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ‘’…พร้อมแค่ไหน…ไทยเปิดประเทศ…รับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว…’’ 

 

18 ตุลาคม 2564 ติดตามรับชมรับฟัง บันทึกการออกอากาศสัมภาษณ์พิเศษ ในประเด็น ‘’…พร้อมแค่ไหน…ไทยเปิดประเทศ…รับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว…’’ โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรายการ ‘’ประเด็นเป็นข่าว ‘’ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ดำเนินรายการโดย เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

ความยาว16นาที
https://www.youtube.com/watch?v=z__Poy06WMA

 

 

---------------------------------------------

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube