รายการทันข่าววุฒิสภา "ช้างไทยในโลกปัจจุบัน" 

 

***เชิญรับฟัง*** รายการทันข่าววุฒิสภา ร่วมพูดคุยกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในประเด็น "ช้างไทยในโลกปัจจุบัน"

เชิญรับฟังได้ที่…
https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/4596645120399023/

 

---------------------------------------------

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube