รวมวิดีโอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 

@ รวมวิดีโอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

https://www.youtube.com/channel/UCsFsjztDg_CGvylYhE00N_A/featured

@ รวมวิดีโอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ แบ่งตาม playlist

https://www.youtube.com/channel/UCsFsjztDg_CGvylYhE00N_A/playlists

@ playlist กิจกรรม วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3OLRYArB0e2_AObTAfRdNGcYzyvIccx

 

---------------------------------------------

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube