สว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ .. พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

ความยาว 21 นาที

---------------------------------------------

ที่มา Senate Channel

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube