รายการ “ทันข่าววุฒิสภา” เรื่อง “Soft Power ไทย ขายอะไรได้บ้าง 

***ขอเชิญรับฟัง***

รายการ “ทันข่าววุฒิสภา” เรื่อง “Soft Power ไทย ขายอะไรได้บ้าง” คุยกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

 

 

เชิญรับฟังได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601448651305572&id=192140090861754

 

---------------------------------------------

ที่มา Senate Channel

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube