อภิปรายติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 

สว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อภิปรายติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 

เรื่องด่วน – รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

---------------------------------------------

ที่มา Senate Channel

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube