ซีรี่ย์การสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อ "การปรับตัวในภาวะโลกร้อน…" 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ขอเชิญติดตามรับฟังซีรี่ย์การสัมภาษณ์พิเศษ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา ในหัวข้อ "การปรับตัวในภาวะโลกร้อน…" ทางรายการเซียนเศรษฐกิจ ออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม 97 Mhz ออกอากาศ 4 ตอน

ตอนที่1 ไทยเตรียมรับมือหลังประชุม COP 26 อย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=y38aVX_ZnCw
ออกอากาศ วันเสาร์ที่27พย. 2564

ตอนที่2 สภาวะโลกร้อน กับโอกาสทางธุรกิจ และวิธีจัดการ
https://www.youtube.com/watch?v=7rNlxPnYHvU
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ตอนที่3 การปรับเปลี่ยนของภาครัฐและเอกชน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
https://www.youtube.com/watch?v=jvg1spSq2-g
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

ตอนที่4 ถึงเวลา..โลกจัดระเบียบคน
https://www.youtube.com/watch?v=ikDKd7NNAc8
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 

 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------

 

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube