การสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง: บทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 JS100 Talk วิทยุจส.100 ขอเชิญรับฟัง เทปบันทึกการออกอากาศย้อนหลัง การสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง: บทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อม กับคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

23 ธันวาคม 2564 (ความยาว30นาที)

https://www.youtube.com/watch?v=tSpzT9qDfY0

 

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube