อนาคตประเทศไทย : มุมมองคนต่างวัยฟังเสียงประเทศไทย

 

อนาคตประเทศไทย : มุมมองคนต่างวัยฟังเสียงประเทศไทย (15 ม.ค. 65 เวลา 17.30-18.00 น.) รับชมสัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางและอนาคตประเทศไทย ในมุมมองคนต่างวัย 4 คน 4 Generation 

BABY BOOMER : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 

Gen X : ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Gen V : ชื่นชีวัน อานันโททัย ผู้ก่อตั้งบริษัท Globish Academia (Thailand) จำกัด

Gen 2 : วรุตม์ อุดมรัตน์ Project Manager แห่ง Punch Up และฉากทัศน์ประเทศไทยหลังโควิด-19

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เชิญรับชมได้ที่…
https://youtu.be/cQoE8JW-HYQ

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube