7 ธันวาคม 2563 ทรงพระเจริญ 05 December 2020
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 10 June 2018
นี่คือบทสัมภาษณ์ที่คนรุ่นใหม่ควรฟัง และผู้มีอำนาจต้องฟังอย่างยิ่ง ปัญญาพระมหากษัตริย์ ปัญญาคณะราษฎร สองครรลอง หนึ่งความฝัน 24 October 2020
ร่วมเป็นตัวแทนวางพวงมาลาที่ พระบรมราชานุเสวรีย์รัชกาลที่ ๕ 23 October 2020
ร่วมโครงการจิตอาสา ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดเตยใน อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี 13 October 2020
วางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสวรีย์ 23 October 2021
วิทยากรเสวนาวิชาการเรื่อง "บทบาทรัฐสภาไทยในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ไปปฏิบัติ" 11 September 2020
สัมภาษณ์ สว. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” 14 May 2020
เปิดใจ รมว.ท่องเที่ยวคนใหม่ ฯพณฯ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 18 December 2018

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube