ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "ขวดพลาสติก เพื่อชุด PPE"

 

นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "ขวดพลาสติก เพื่อชุด PPE" โดยเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกให้วัดจากแดงเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน COVID-19 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิชาการ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------

 

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube