ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 ภูมิใจที่เมืองสองแควมีเสน่ห์อันน่าชื่นชม และแสดงออกมาผ่านทุกกิจกรรมได้อย่างดี

 

ในฐานะทีผมเป็นผู้ปั่นระยะ 66 กิโลเมตร ที่ได้สัมผัสความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทั้งเส้นทางของชาวพิษณุโลก มาตั้งแต่เตรียมการต้อนรับ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเรื่อยมา จนผมเองมาปั่นจบเมื่อสักครู่ใหญ่ ด้วยเวลา 3 ชั่วโมงนิด ๆ

มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมราว 1,200 คน เป็นนักปั่นระยะ 166 กิโลเมตร 500 คน อีก 700 เป็นระยะฝึกใหม่ อย่างผมคือ 66 กิโลเมตร

สถิติการทำเวลาไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจเลยครับ เพราะตั้งใจมาร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวพิษณุโลกเจ้าบ้าน ผมจอดแวะให้พี่น้องตามแยกตามย่านต่างๆ ได้สัมผัส ได้ถ่ายรูปกัน เจอผู้สูงอายุนั่งคอยโบกมืออยู่หน้าบ้าน ก็ขอแวะเข้าไปกราบทักทายท่าน เจอเด็กๆ เจอป้าน้าๆ มารำต้อนรับก็จอดจักรยานเข้าไปแสดงความชื่นชม

ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับวัฒนธรรมของเจ้าบ้านที่งดงาม ต้อนรับดูแลและให้ความอบอุ่นปลอดภัยแก่แขกผู้มาเยือนทุกคนด้วยใจคาราวะ

ผมไม่เคยเข้าการแข่งขันกีฬานานาชาติแบบนี้มาก่อน

รู้สึกภูมิใจที่เมืองสองแควมีเสน่ห์อันน่าชื่นชม และแสดงออกมาผ่านทุกกิจกรรมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมทุกกิจกรรม

ทั้งด้านการต้อนรับ อาหาร เส้นทาง ความปลอดภัย การแพทย์ การจัดสถานที่รวมตัว การชวนเจ้าของบ้านตามเส้นทางให้ช่วยดูแลนักปั่น ของฝาก ของที่ระลึก และการจัดการอย่างมืออาชีพในเรื่องต่างๆ

เทศกาลนานาชาติอื่นๆ คงเห็นเช่นกันว่าบัดนี้ พิษณุโลกได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นหนึ่งในนครเจ้าภาพระดับสากลได้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง

ท้ายนี้ ผมขอคาราวะทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างทำในทุกมิติ ของกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกล Le’Tape by Tour de France และความเป็นเจ้าภาพของจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ครับ

อนึ่ง ยิ่งภูมิใจที่เราได้สวมเสื้อเหลือง ร่วมกันในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติด้วยอย่างพร้อมเพรียงและน่าภูมิใจยิ่ง

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ธันวาคม 2565