ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รวมลิงค์วีดีโอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

จากการทดลองดำเนินการจัดการ Big data โดย iok2u.com ได้ทำการดึงข้อมูลวีดีโอของ สว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ มาจักทำในรูป Dashboard เพื่อใช้ในการเผยแพร่ง่ายในการสืบค้น

 

สนใจดูข้อมูลได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/0b37383c-5457-4e4b-acf7-369689e420ae

 

หน้าจอ dash board ชุดนี้เป็นการพยายามแสดงถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามทำให้เห็นว่าหากใช้ความรู้ที่ถูกต้องในงานด้านสารสนเทศก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนัก ในครั้งนี้เป็นการนำเอากูเกิ้ลชีต (google sheet) ที่มีการใช้ฟรี มาใช้ทำงานร่วมกับกูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (google datastudio) ที่ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปหน้าจอรายงาน (dashboard) มาจากการไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Youtube มาทำการจัดการข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต แม้จะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มากนักแต่สามารถใช้ประกอบการทำงานได้หลายแบบ 
 
และทำให้เห็นว่าในชีวิตเรายังมีอีกหลายเรื่องที่หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานฐานข้อมูลมาช่วยก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่ต้องมีมากมาย หรือไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างระบบที่ใช้งบประมาณมากมาย แต่ควรต้องศึกษาหาความรู้ที่ดีจะช่วยให้ประหยัดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลการเดินทางทัศนศึกษาและท่องเรียนรู้ในโลกกว้างที่มี มาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อดูและใช้วางแผนการเรียนรู้โลกกว้างได้ต่อไป 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------