ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

คลิปข่าว บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’อุตสาหกรรมกีฬาไทยโฉมใหม่ …พาไทยทะยาน’’

 

3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จัดการประชุมเผยแพร่กรอบการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา โดยเชิญ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นบรรยายพิเศษเรื่อง ‘’อุตสาหกรรมกีฬาไทยโฉมใหม่ …พาไทยทะยาน’’

นายวีระศักดิ์ ได้กล่าวถึงโอกาสสำคัญของไทยในการใช้ความสร้างสรรค์ผสมกับทักษะและความมีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและการบริหารอย่างมืออาชีพ ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมกีฬาของไทย และยังได้ชี้ชวนให้เห็น 10 pain points ของระบบการสนับสนุนของไทยที่ควรเร่งปรับปรุง ซึ่งหากทำได้ จะยิ่งพาให้ความคิดสร้างสรรค์ด้านกีฬาของไทยจะพุ่งทะยานทั้งมิติคุณค่าและมิติมูลค่า ที่มีได้ถึงหลายๆแสนล้านบาทต่อปี

สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมสำคัญนัดนี้ได้แก่ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมาธิการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย สถานีทีวีกีฬา และสื่อมวลชนด้านกีฬาต่าง ๆ

 

คลิปข่าวสถานีโทรทัศน์NBT รายงานข่าวกิจกรรมการประชุมฯ https://youtu.be/uX68oJngzCY 

และ https://fb.watch/gzyTpotNtO/?mibextid=fBA1Bh 

คลิปกิจกรรมเสวนา ถ่ายทำโดยฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย