ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รายการเคลียร์คัดชัดเจน ประเด็น “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย”

 

วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 14.30-15.00 น. รายการเคลียร์คัดชัดเจน ประเด็น “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” พร้อมหรือไม่ ? กับการเป็น soft power สู่สากล ผู้ร่วมรายการ วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ               

ผู้ดำเนินรายการ กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล 

ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD 

#กรมประชาสัมพันธ์ #เคลียร์คัดชัดเจน #NBT2HD

Facebook Live : Live NBT2HD https://fb.watch/j7ZgQKJ1CT/?mibextid=xn5Upu