ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วิทยากรพิเศษขึ้นกล่าวในงาน ‘’อบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฎิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design Guidebook – MICE for All) สู่ความเข้าใจและยกระดับการบริการเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน’’

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรพิเศษขึ้นกล่าวในงาน ‘’อบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฎิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design Guidebook – MICE for All) สู่ความเข้าใจและยกระดับการบริการเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน’’ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Passakorn 2 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คุณวันชัย คงเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) คุณนิชาภา ยศวีร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/fdexpo/videos/1427154738059525