ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน ศอ.บต. จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จํานวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2566 - วันที่ 1 ม.ค. 67 จํานวน 2 มื้อ 25,000 กล่อง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส 

โดยมี นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง เป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทาน จังหวัดปัตตานี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แจกอาหารปรุงสุก มื้อละ 1,000 กล่อง รวม 2,000 กล่อง/วัน

และนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แจกอาหารปรุงสุก มื้อละ 1,500 กล่อง รวม 3,000 กล่อง/วัน