ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาหัวข้อ "รับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์"


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาหัวข้อ "รับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์" วันอังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องเรียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

 

กทม. PM2.5 กับ work from home... ถึงเวลาหรือยัง!!

วิทยากร ดำเนินรายการ

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำนวยการศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ

ผศ. ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 0 2354 8543 ต่อ 1415

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

www.ph.mahidol.ac.th