ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนาสุดพิเศษใน หัวข้อ “การขับเคลื่อน MICE and Tourism for All” 

 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ เวทีกลาง รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาสุดพิเศษใน หัวข้อ “การขับเคลื่อน MICE and Tourism for All” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

• คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการ บริษัท โตชิบ้า ประเทศไทย จำกัด และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ
• คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
• ดำเนินรายการ โดย คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

มาร่วมกันสนับสนุนอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

---------------------------------------------