ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เปิดชื่อ 20 ส.ว. ร่วมปิดสวิตช์ตัวเอง เห็นชอบทั้งร่างเพื่อไทย ฝ่ายค้าน และร่างของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าประชุมร่วมของ รัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอ 1 ฉบับ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับ และพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค 8 ฉบับ ในวันที่สอง ก่อนลงมติรับหลักการ

สำหรับ ส.ว. ที่รับหลักการร่างที่ 4 ของพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการแก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. จำนวน 14 คน ดังนี้

1.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5.นางประภาศรี สุฉันทบุตร 6.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 7.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 8.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 9.นายมณเฑียร บุญตัน 10.นายวันชัย สอนศิริ 11.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 12.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 13.นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 14.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

ส่วน ร่างที่ 11 ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ปิดสวิตช์ ส.ว. มี ส.ว. ร่วมเห็นชอบร่าง จำนวน 20 คน ดังนี้

1.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6.นายบรรชา พงศ์อายุกูล 7.นางประภาศรี สุฉันทบุตร 8.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 9.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 10.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 11.นายมณเฑียร บุญตัน 12.นายวันชัย สอนศิริ 13.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 14.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 15.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 16.นายสมชาย เสียงหลาย 17.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 18.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 19.นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 20.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

ที่มา https://www.matichon.co.th/politics/news_2794518

 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------