ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

กิจกรรมวันที่ 23 กพ. 2564 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
กิจกรรมวันที่ 23 กพ. 2564 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ประชุมวุฒิสภา เรื่องต่อจากเมื่อวาน และขึ้นบนที่นั่ง กรรมาธิการร่างพรบ.ยาเสพติด (พืชกระท่อม)
- ผู้บริหารของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มาขอพบ
- ประชุมกรรมาธิการกีฬา
- เดินทางจากรัฐสภาไปออกทีวีสดที่ช่อง 11
- บ่ายสามครึ่งกลับมาประชุมที่สภาต่อจนเลิกประชุมในช่วงตอนค่ำ เพราะมีรายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมรอเข้าวุฒิสภาอีกเรื่อง 
 
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------