ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมบริจาคทำบุญสมทบกองผ้าป่าช่วยช้าง โดยมี คุณหญิงแจ่มใส-คุณกัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธานพิธี

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
เช้าวันที่ 13 มีนาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ผมวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  และ คุณวรวิทย์ เตชะสุภากูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยว ฯ เดินทางมาร่วมบริจาคทำบุญสมทบกองผ้าป่าช่วยช้าง โดยมี คุณหญิงแจ่มใส คุณกัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธานพิธี ที่ปางช้างชื่อ ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเงินผ้าป่ากองนี้มอบให้สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ไปดำเนินการช่วยช้างที่กำลังเผชิญปัญหาอดอยากเสี่ยงภัยจากภาวะตกงาน เนื่องจากเหตุโควิด 19 ทั่วประเทศไทย 
 
โดยกิจกรรมพิธีในวันนี้ มีท่าน รมช.เกษตรฯ ประภัตร โพธสุธน กรุณาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ให้อย่างอบอุ่นมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาได้กระชับ นำสวดมนต์ กล่าวบทสวดอาราธนา และกล่าวคำถวายกองผ้าป่า ได้อย่างคล่องแคล่ว น่าประทับใจยิ่ง ผลการทอดผ้าป่าในเช้านี้ได้เงินรวม 1 ล้านบาท จากนั้นมอบเงินนี้ให้ คุณธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ซึ่งมาพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ รับไปช่วยช้างที่กำลังประสบภัยด้านอาหาร ยา และการช่วยรักษาช้างที่ต้องมาล้มเจ็บในช่วงปีโควิดนี้ต่อไป ขอนำบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในวันช้างไทยปีนี้มาส่งมอบให้แก่ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญอันเป็นกุศลร่วมกันต่อไปครับ
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------