ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

แนวคิด...นคราธานี BCG Tourism ในเส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวอีสาน 3 แนว (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ)

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. เชิญร่วมรับฟัง แนวคิด...นคราธานี BCG Tourism ในเส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวอีสาน 3 แนว (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) ท่องเที่ยวอย่างสมดุล ท่องเที่ยวลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เที่ยวสนุกเต็มที่ดีต่อโลก นคราธานี BCG tourism รับชมพร้อมกันผ่าน แอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook Fanpage (f) TEATA (f) ททท. สำนักงานอุดรธานี (f) เที่ยวอีสาน .com
 
นำสนทนาโดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับทีมบริหารของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน และสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

 ---------------------------------------------