ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เพื่อช้างไทย ขอขอบคุณที่น้อง ๆ ทุกคนรักสามัคคี มีเมตตาต่อสัตว์โลก

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
มีคลิปน่าประทับใจส่งเข้ามาถึงผมในวันนี้ ปลื้มใจมาก ๆ ครับ และขอขอบคุณที่น้อง ๆ ทุกคนรักสามัคคี มีเมตตาต่อสัตว์โลก มีน้ำใจให้กันและกันผมรู้สึกถึงความหวังความตั้งใจ รู้สึกภูมิใจที่คนรุ่นใหม่ๆแม้ต่างวัยแต่ก็สละพลังอย่างแข็งขัน สร้างสรรค์ และแบ่งปันสังคมนี้จะยังคงยิ่งใหญ่เสมอ เพราะสังคมนี้มีไฟแห่งการสร้าง ไฟแห่งการให้ เช่นนี้
ขอเป็นกำลังใจให้สำเร็จในภารกิจตามประสงค์ ขอร่วมเป็นอีกส่วนที่จะสนับสนุนให้สังคมไทยรักและดูแลกันและกันตลอดไปนะครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------