ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและเศรษฐกิจฐานราก

วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว และเศรษฐกิจฐานราก เริ่มจากศาลพันท้ายนรสิงห์ - สะพานแดง - จุดชมปลาโลมา – ศนูย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล - วัดโกรกกราก - ท่าฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร สถานีรถไฟ ชุมชนท่าฉลอม และ Street Art (ระยะทางปั่น ประมาณ 30 กิโลเมตร)

กำหนดการเดินทาง วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 65

07:30 พร้อมกันจุดเเรกที่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ไหว้สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ วอมร่างกาย พร้อมถ่ายภาพพิธีเปิดกิจกรรม

ผู้ร่วมคณะปั่นจักรยาน

1. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ชมรมภาคีเครือข่ายท่องเที่ยว อดีตนายกสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3. คุณวรวิทย์ ผู้ช่วยท่านวีระศักดิ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
4. สจ พิสิฐ สุวรรณชัย

จุดนี้จะมีคณะจากหน่วยงานต่างๆต้อนรับ ขอบคุณ ที่เลือกสมุทรสาคร พร้อมมอบของที่ระลึกกับคณะนักปั่นที่มาเยือนส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับสมุทรสาคร มอบเสื้อของกิจกรรมปั่นจักรยาน

1. นายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
2. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร
3. ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร,ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, Tourism For All
4. สจ พิสิฐ สุวรรณ​ชัย​
5. นายมงคล ช่อสุวรรณ อุปนายกสมาคมการค้าและธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา

7:45 - เตรียมพร้อมร่างกาย และเริ่มต้นปั่นไปยัง สะพานแดง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ ตำบล โคกขาม (จุดเริ่มต้นปั่นจักรยาน)

8:30 - ปั่นถึงสะพานแดง จุดชมปลาโลมา แวะถ่ายภาพรวม (แวะชมธรรมชาติป่าชายเลน และสะพานเเดงจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว)

9:00 - ปั่นมุ่งตรงไปศูนย์การเรียนรู้ทำนาเกลือทะเล เกลือที่รสชาติ คุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย ทำกิจกรรม ถ่ายรูปร่วมกัน (เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายภาพ)

10:30 - มุ่งตรงไปวัดโกรกกราก ผ่านสักการะศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์องค์ใหญ่ - ถึงวัดโกรกกรากไหว้ขอพรหลวงพ่อปู่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยใส่แว่นตาดำ (สักการะบูชาหลวงพ่อปู่ และสักการะบูชากรมหลวงชุมพร)

11.00 - นำท่านนั่งเรือข้ามฝากวัดโกกกรากไปยังตำบลท่าฉลอม (นำจักรยานขึ้นเรือข้ามฝั่งไป)

11.30 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวบ้านยาย ริมแม่น้ำท่าจีน

12.45 - พาท่านปั่นเที่ยว ตำบลท่าฉลอม แวะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สถานีรถไฟบ้านแหลม วัดแหลมสุวรรณนาราม พิพิธภัณฑ์บ้านท่าฉลอม ศาลเจ้าไต้ฮงกง จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากกลับ (ปั่นจักรยานพร้อมชมภาพฝีมือศิลปะฝาผนัง และแวะบ้านท่าฉลอม ดร สุวันชัย รอต้อนรับให้ข้อมูลในการบรรยาย

จุดพิพิธภัณฑ์บ้านท่าฉลอม มีน้ำมะพร้าวจากแหล่งมะพร้าวส่งออกที่ใหญ่สุดของประเทศดับร้อนให้ทุกท่านจาก นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร สุวันชัย สมุทรสาครพัฒนาเมือง และทีมงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายถึง ท่าฉลอม เทศบาลแห่งเเรกของประเทศไทย สมุทรสาครพัฒนาเมืองที่มอบเงินสร้างโรงพยาบาลมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท พร้อมศูนย์มะเร็งที่ทันสมัยที่ครอบคลุมกว่า 8 จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทางไปโรงพยาบาลที่ไกล และแออัดในโรงพยาบาลของตัวเมืองสมุทรสาคร

14.00 - เดินทางกลับ และมอบของที่ระลึก (นั่งเรือข้ามฟากกลับครับ) หรือให้รถรับจากจุดนี้

-----------------------------------

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

---------------------------------------------

 

 

ทริปนี้พาลูกชายมาร่วมกิจกรรมครับ