ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

กิจกรรมการอบรมออนไลน์ ‘’ช่างสร้างช่างสรรค์…เติมฝันท่องเที่ยวไทย‘’

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ ‘’ช่างสร้างช่างสรรค์…เติมฝันท่องเที่ยวไทย‘’ ฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดประสบการณ์สร้างสรรค์กันยาวๆ ปาฐกถาพิเศษนำโดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อด้วยการบรรยายจากประสบการณ์สนามของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวและนักวิชาการด้านท่องเที่ยวทั้งจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 


อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร 
สนใจเข้าร่วมได้ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือ โทรจองที่ 02 618 7781-4
 
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

---------------------------------------------