ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Future of Thai Tourism โดยวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์

 

ผู้ดำเนินการหลักสูตร บริษัท มี -52 แคปบิตอล จำกัด (มหาชน)

LINK เชื่อมผู้นำ...จากทุกภูมิภาค InNovation ทันโลก...ที่กำลังเปลี่ยนไป

 

LINK INNOVATION เชื่อมผู้นำ...จากทุกภูมิภาค ทันโลก...ที่กำลังเปลี่ยนไป ทัน โลกที่กำลังเปลี่ยนไป ทัน โลกการบริหารจัดการใหม่ๆ ทัน โลกนวัตกรรมใหม่ๆ ทัน โลกธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ทัน โลกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

Agenda 11 August 23 : Class 2

11.45 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหาร The OASIS ชั้น 6)

13.00 - 15.00 น. Future Foresight : Planning for the Future by a Futurologist ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา

15.00 - 15.30 น. Break

15.30 - 17.30 น. The Future of Thai Tourism คุณวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ วุฒิสมาชิก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

17.30 - 18.00 น. Link Talk นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RISE

Link Talk ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประรานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

รับประทานอาหาร และสังสรรค์ร่วมกัน (ห้องอาหาร The OASIS ชั้น 6)

18.00 - 22.00 น. กิจกรรมกลุ่ม ภารกิจพิเศษ ที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ทำร่วมกัน