ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมกิจกรรมที่ สถานทูตฝรั่งเศส เพื่อคุยเรื่อง biodiversity agreement

วันที่ 3 มกราคม 2567 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรมที่ สถานทูตฝรั่งเศส เพื่อคุยเรื่อง biodiversity agreement ฝรั่งเศสมาแนะนำกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม มองหาโปรเจคดีๆ ที่จะทำให้สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้ ผมแนะนำว่าเรื่องแรกที่แนะนำเลยคือการสนับสนุนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้ลดการเผา ทั้งในป่า และนาข้าว