ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ มีรายละเอียดและสาระสำคัญอย่างไร

กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ มีรายละเอียดและสาระสำคัญอย่างไร ร่วมพูดคุยในรายการ เปลี่ยนมุมคิด คืนวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 กับแขกรับเชิญ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว. / ในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ ในประเด็น : กฎหมายปรับเป็นพินัย ทางออกของคุกมีไว้ขังคนจน ? หลังจบข่าวในพระราชสำนัก ทาง #โทรทัศน์​รัฐสภา​ #TPChannel