ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ล้อมวงคุยกัน วันท่องเที่ยวโลก จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต

วันพฤหัสที่ 29 กย. 2565 เวลา 21.00 น. ชวนคนชอบเที่ยวมานั่งมานอน "ล้อมวงคุยกัน วันท่องเที่ยวโลก จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต" EP.123

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (อาจารย์เอ)

คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ (อาจารย์ศรัณย์)

คุณสุรวัช อัครวรมาศ (เฮียสุรวัช)

คุณกรรณิกา เอี้ยวตระกูล (มาดามอุ๊)

คุณไพศาล ซื่อธานุวงศ์ (เฮียไพศาล)

คุณวิทวัส ลาภชุมศรี (อาจารย์

คุณวงศ์เลิศ ปิยะกุล (อาหลง)

ดำเนินรายการโดย พี่ตง และอาจารย์โจ

https://www.clubhouse.com/join/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7/8vz6sEkI/M8Aq13L1?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=vRm-qnqEbPsT-11Jbg-rNg-388460