ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

WELLNESS Game Changer 2023 พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.30 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรม WELLNESS Game Changer 2023 พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน เสวนาก้าวสำคัญที่รวบรวม ผู้บริหาร นักคิด นักธุรกิจที่เดินหน้าสร้าง Wellness Game Changer โดย

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

คุณวิชัย พลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลองท่อม เฮอริเทจ จำกัด

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริห่าร อมตยาเวลเนส

คุณภูวนัย วรรณสอน ผู้เชี่ยวช่าญด้านตลาดดิจิทัล และผู้ก่อตั้ง Admission Premium

คุณบุญเสริม ขั้นแก้ว ร่องอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส กรุงเทพ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา

 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คุณกุสุมา กิ่งเล็ก