ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เก็บตก APEC 2022 ท่องเที่ยวได้อะไร ? EP.126 

เก็บตก APEC 2022 ท่องเที่ยวได้อะไร ? EP.126 

เปิดเวทีให้ความรู้สำหรับคนท่องเที่ยวแบบชัดๆ พบกันวันจันทร์ ที่ 28 พย.นี้ในแพลตฟอร์ม Clubhouse เวลา 21.00 น.ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ : 

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (อาจารย์เอ) สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

คุณสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณกรรณิกา เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

คุณกิชติ ประ​พฤทธิ์​ตระกูล​ อุปนายกสมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์โจ

https://www.clubhouse.com/join/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7/UYmJSrKY/xp3qRKeq?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=vRm-qnqEbPsT-11Jbg-rNg-474680