ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาฯ และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เช่น ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รศ.ดร.สุทธิมา ชำนาญเวช  และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ในการนี้สมเด็จพระธีรญานมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์และคณะสงฆ์ รวม ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์