ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงาน Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL”

 

“…ทำเมืองที่ผู้พิการ..เที่ยวได้ เท่ากับสร้างเมืองที่เราทุกคน..อยู่ได้…’’ เมื่อเรื่องการปรับปรุงเมืองท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับทุกคนและแนวโน้มพฤติกรรมครอบครัวนักท่องเที่ยวคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในงาน Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/TTCayutthaya

ฟังปาฐถาพิเศษโดย

- รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

- คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

- นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

- ผศ.ดร ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)