ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นไปชุมชน ประชาสัมพันธ์เส้นทางแข่งขันเลอแทป ตูร์ เดอ ฟร๊องซ์

 


วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นไปชุมชน (Thailand MICE Magnificent Themes) ปั่นประชาสัมพันธ์เส้นทางแข่งขันเลอแทป ตูร์ เดอ ฟร๊องซ์ สายไมซ์ ไอเดียสุดสร้างสรรค์ โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโดย ไมซ์ม่วนไจ๋ สไตล์เหนือสร้างสรรค์ 
 

 
* ขอนำ ภาพความประทับใจและบทสัมภาษณ์กิจกรรม "ปั่นไปชุมชน 7 Themes" ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ท่านได้มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรม "ปั่นไปชุมชน 7 Themes" เมื่อวันที่ 14-16 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา มาฝากทุกท่านกันนะครับ