ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หวังให้สังคมเข้าใจคนทุกคน

 

พื้นคอนกรีตกลางแดดร้อนจัด ทางเดินภายในสวนหลายแห่งเป็นกรวดโรย น้องอุ้มบุญไม่มีเท้าทั้งสองข้าง เพราะพิการตั้งแต่เหนือเข่า นับแต่กำเนิด แขนข้างหนึ่งมีนิ้วไม่ครบ ยังไม่มีรองเท้าดัดแปลงใดๆที่สามารถสวมใส่เพื่อเดินได้ แม้เราจะพยายามใช้ผ้าเทปพัน หรือสนับแขนสนับขาสวมใส่หุ้มห่อไว้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสู้กับความคมของกรวดและความร้อนบนคอนกรีตได้ ทางแก้ไขจึงต้องอาศัยการให้น้องยืนบนรถเข็น หรืออุ้มน้องขี่หลังครับ