ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ทนายความยิ้ม! AI เจรจาสัญญาตัวแรกของโลก

ทนายความยิ้ม! AI เจรจาสัญญาตัวแรกของโลก ปิดดีลเองโดยใช้เวลาภายในไม่กี่นาที ช่วยให้นักกฎหมายสามารถโฟกัสไปที่งานที่สำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น
.
บริษัท Luminance ของอังกฤษได้พัฒนาระบบ AI ที่สามารถเจรจาสัญญาทางกฎหมายระหว่างกันเองได้ โดยระบบ AI นี้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและธุรกิจ จึงทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาได้อย่างแม่นยำ
.
ระบบ AI นี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มจากการเน้นส่วนที่เป็นที่ถกเถียงในสัญญา จากนั้นจึงเสนอแนวทางแก้ไขที่ที่เหมาะสมกว่า โดยคำนึงถึงการตั้งค่าของบริษัทต่าง ๆ ในการเจรจาสัญญาตามปกติ
.
การสาธิตการทำงานของระบบ AI นี้ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเจรจาสัญญา ซึ่งจะช่วยลดภาระงานเอกสารของนักกฎหมายลงได้มาก
.
ระบบ AI นี้ยังไม่เปิดให้ใช้ทั่วไป แต่ Luminance ได้ประกาศขายแผนการสมัครสมาชิกรายปีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัท รวมถึง Koch Industries และ Hitachi Vantara สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของตนได้ เช่นเดียวกับที่ปรึกษาและสำนักงานกฎหมายทั่วไป
.
ตัวอย่างการเจรจาสัญญาระหว่างระบบ AI
.
ในการสาธิตการทำงานของระบบ AI นี้ ทั้งสองฝ่ายที่ต้องการทำข้อตกลงจะต้องมีทนายความสองคน ได้แก่ ที่ปรึกษาทั่วไปของ Luminance และที่ปรึกษาทั่วไปสำหรับลูกค้าของ Luminance ซึ่งในที่นี้คือบริษัทวิจัย ProSapient
.
ในการสาธิตดังกล่าว จอภาพสองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของห้องแสดงรูปถ่ายของทนายความที่เกี่ยวข้อง แต่ขั้นตอนการวิเคราะห์สัญญา การพิจารณาเนื้อหา และให้คำแนะนำ ล้วนดำเนินการโดย AI ทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น NDA เสนอให้มีระยะเวลา 6 ปีสำหรับสัญญา แต่สิ่งนั้นกลับขัดต่อนโยบายของ Luminance ดังนั้น AI จึงร่างใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อแทรกระยะเวลา 3 ปีสำหรับข้อตกลงแทน
.
ประโยชน์ของระบบ AI ตัวนี้
.
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเจรจาสัญญา
ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมาย
ช่วยให้นักกฎหมายสามารถโฟกัสไปที่งานที่สำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น
อนาคตของระบบ AI
.
ระบบ AI นี้นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการกฎหมายในอนาคต โดยอาจทำให้กระบวนการเจรจาสัญญามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น