ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย เลขาธิการ UNWTO เยี่ยมชมธนาคารปูม้า

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา
2 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย H.E. MR. ZURAB POLOLIKASHVILI เลขาธิการ UNWTO เดินทางเยี่ยมเยือนกิจกรรมอนุรักษ์ธนาคารปูม้า ที่ชุมชนแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม  และหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งในโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก Thailand Rivera  โดยนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. มอบหนังสือรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ให้ท่าน รมว.กก. และได้มอบผลิตภัณฑ์สปาเกลือกังหันทองแก่เลขา UNWTO เป็นที่ระลึก ในโอกาสนี้ ทีมงาน ททท. สำนักงานเพชรบุรี  ทีมงาน ทกจ.เพชรบุรี และนายอำเภอบ้านแหลมพร้อมคณะฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------