ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รายการ ‘’เรื่องบ้านบ้าน’’ เชิญ ‘’สัมผัสวิถีไทย ผ่าน..อาหารแสนอร่อย‘’

อัมรินท์ TV ช่อง 34 HD Sanfah Channel รายการ ‘’เรื่องบ้านบ้าน’’ เชิญ ‘’สัมผัสวิถีไทย ผ่าน..อาหารแสนอร่อย‘’ โดยทีมนักวิจัย และอดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ‘’อาจารย์เอ’’ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภามาร่วมเล่าเรื่องราวให้ จ้อบ นิธิ สมุทรโคจร พาผู้ชมไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์อาหารลุ่มน้ำ’’ วัง’’ที่ลำปาง และรถไฟท่องเที่ยวล้านนา

จากนั้นพาไปชิมอาหารสำรับชาววัง อัตลักษณ์แห่งรัตนโกสินทร์ ที่ประณีตบรรจง และสำรับชาวบ้าน อาหารที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนานาชาติกับท้องถิ่นลุ่มเจ้าพระยาอย่างลงตัว

อาหารไทยหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ล้วนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ ผสมผสานด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ รังสรรค์ออกมาเป็นจานอาหารที่น่ารับประทานอย่างยิ่ง . - การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่อมโยง เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารบนลุ่มแม่น้ำวัง สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เน้นใช้วัตถุดิบตามพื้นที่และตามฤดูกาล สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมความเชื่อ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีกด้วย . - การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ นำเสนอสำรับอาหารไทย 2 รูปแบบ สำรับชาววัง อาหารที่มีความประณีต วิจิตร บรรจง และสำรับชาวบ้าน อาหารที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารต่างชาติกับอาหารท้องถิ่นอย่างลงตัว

https://m.youtube.com/watch?v=3ORY4Bqcv7I

สนับสนุนโดย บพข. สกสว. กระทรวง อว. ออกอากาศ 11 กรกฎาคม 2565

ที่มา https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ORY4Bqcv7I