ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

LIVE สยามไทยอัปเดต SiamThaiUpdate ชมเสวนาผ่าน Zoom Meeting + Facebook Live "พลัง Soft Power : กำหนดผู้บริโภคในตลาดโลก" พบกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา / อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ดำเนินรายการ #คนส่งสาร ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

Facebook Live อังคาร 22 พ.ย. 2565
https://fb.watch/gYqvNFfBzE/?mibextid=89stFX

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1492198861300226&id=100015303793068&mibextid=89stFX

YouTube พุธ 4ม.ค.66
https://youtu.be/MC56QQy4VEg
==============