ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 

Facebook Live "พลัง Soft Power : กำหนดผู้บริโภคในตลาดโลก"

 

สนใจชม Facebook Live "พลัง Soft Power : กำหนดผู้บริโภคในตลาดโลก" คลิกที่นี่

 

ชมเสวนาผ่าน Zoom Meeting + Facebook Live "พลัง Soft Power : กำหนดผู้บริโภคในตลาดโลก" อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. พบกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา / อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ดำเนินรายการ

#คนส่งสาร ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1488326468354132&id=100015303793068&mibextid=89stFX

 

================
เข้าร่วมซมกดลิ้งค์ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/1280592769448026/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

===============

ชมสดผ่านเพจ Facebook : ช่อง 13 สยามไท สถานีข่าว