ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย "ความสำเร็จของ APEC กับการท่องเที่ยวไทย"

 

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.10-14.30 น. ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ Phone-in คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา​ และอดีต รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็น : ความสำเร็จของ APEC กับการท่องเที่ยวไทย 

รับฟังได้ที่ F.M.96.0 Mhz และ www.zaabnews.com หรือไลฟ์สดทาง https://www.facebook.com/zaabnewsradio