ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

รับชมการ live งานแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ที่ https://fb.watch/g_D-1rRghT/

 

24 พฤศจิกายน 2565 10.00 น. ที่โรงแรม Pullman ถนนรางน้ำ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันเพื่อนพึ่งภา ๒๕๖๕ แถลงข่าวการจัดงาน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2565 ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รับชมการ live งานแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ที่ https://fb.watch/g_D-1rRghT/