ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight ...ไทยจะดึงดูด "กองถ่ายทำฯ ระดับโลก" ได้อย่างไร

สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม คลื่น ๙๖ Mhz. ...ไทยจะดึงดูด "กองถ่ายทำฯ ระดับโลก" ได้อย่างไร ฟัง วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีต รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา เล่าผ่านบทสนทนาถอดประสบการณ์ การเป็นอดีต เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติ ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง ในรายการ The Leader Insight วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ออกอากาศ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

สนใจดูข้อมูลคลิกที่นี่

https://fb.watch/ihDnIONV-C/?mibextid=v7YzmG

 

.

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------