ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รายการ The Leader InSight ในหัวข้อ "อนุรักษ์แพลงก์ตอน...รับมือปัญหาโลกร้อน" 

   

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz. ขอเชิญรับฟัง บทสนทนาในรายการ The Leader Insight ในหัวข้อ "อนุรักษ์แพลงก์ตอน...รับมือปัญหาโลกร้อน" โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา เวลา 9.05-10.00 น. ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง ทางคลื่นความถึ่ FM 96.0 Mhz. หรือ ทาง https://www.facebook.com/theleaderinsight

แล้วคุณจะรู้ว่า แพลงก์ตอนพืชในทะเลทั่วโลก คือผู้สร้างออกซิเจนกว่า 60%ของโลก และเป็นผู้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไว้กว่า 30% ให้โลกแพลงก์ตอนพืชจึงมีบทบาทในสมดุลของภูมิอากาศโลกที่สำคัญยิ่งอย่างไร 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

.

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------